Jaar: <span>2015</span>
Jaar: 2015

Spanning rond het Naardermeer

Trafohuisjes bVision.nl

Hoi Sjoerd
Zoals je al gezien hebt, moest ik gisteren aan je denken toen we neerstreken voor een plekje uit de wind, naast een trafohuisje. Uiteraard maakte ik nog wat meer foto’s, zodat jij er misschien iets mee kunt voor je website. Het is een eenvoudig trafohuisje dit keer, midden in het open land bij een bruggetje dat Erfgooiersbrug heet over de Karnemelksloot. Het is ten westen van Bussum, op de hoogte van Hilversumse Meent op de hoek van de Melkmeent en Meerstraat. Aldus het verhaal van Jeanne van Sjanne’s blog
En daar zoek ik dan wat meer informatie bij. Alhoewel ik me nog steeds afvraag waarom dat transformatorhuisje daar bij die ene schuur staat…

Trafohuisjes bVision.nl

Karnemelksloot: Gegraven rond 1600 voor transport van turf naar Naarden. Later gebruikt voor afwatering en als zanderijvaart. Vaart tussen ‘s-Gravelandsevaart en de vestinggracht van Naarden. Ca 3,5 km lang. Aan de westkant de Hilversumse Bovenmeent en het Naardermeer, ten oosten de Hilversumse Meent. Vaart kruist de Melkmeent met Erfgooiersbrug. Vroeger vaarweg van s’-Graveland via Naarden naar Zuiderzee.

Trafohuisjes bVision.nl

ERFGOOIERSBRUG: Het aldaar gelegen bruggetje over de Karnemelksloot dateert oorspronkelijk uit 1644. Op 6 mei van dat jaar geeft de vroedschap ‘Heeren burgemeesteren ofte haere Gecommitteerde’ toestemming om met de ‘Heeren Octroijanten van ‘s Geaveland ende Naardermeer respectieve te contracteren, nopende het leggen van een suffisante stene brugge over de Vaart, dewelke geschoten is, tusschen de Hilversumsche weide ….
Twee jaar later wordt dit nog een keer herhaald, waarna op 5 juni het akkoord wordt getekend. De ’buurmeesteren’ van Hilversum doen ook mee en jaren later wordt de brug eigendom van Hilversum. 5 Eeuwenlang hebben generaties erfgooiers hiervan gebruik gemaakt. In ruil voor de eindeloos lange erfgooierssloot zou de naamloze brug de naam Erfgooiersbrug kunnen krijgen ter eeuwige nagedachtenis aan de Erfgooiers.

Trafohuisjes bVision.nl

click to see the pictures big

Trafohuisjes bVision.nl

Spanning in Stolwijk

Goedemorgen Sjoerd, Hierbij de foto’s van het trafohuisje, voor- en achterkant. De graffiti staat op de achtermuur. Het huisje staat in de Beijersche bocht tussen Stolwijk en Gouda. ’t Beijersche is een buurtschap wat onder Stolwijk valt. Stolwijk valt sinds …

Spanning in Ermelo

Het lijkt er een beetje op dat Di Mario mijn weblog aan het overnemen is, maar dat is in dit geval toeval. De foto’s zijn al wat ouder, ergens in juni gemaakt denk ik, en de auto van gisteren was …

Spanning in Oudelande

Trafohuisjes bVision.nl

Het huisje van vandaag is op de foto gezet door John beter bekend door zijn blog Redstar, hij schreef mij hierover het volgende:
Hoi Sjoerd,
Hier een huisje uit Oudelande. Het staat aan de Wilhelminastraat 22A in Oudelande. Veel over Oudelande kan ik niet vertellen. Het is een dorp dat vooral tussen de boomgaarden ligt.Het is een van de dorpjes rond Ellewoutsdijk. Het kent ongeveer 800 inwoners. ruim het dubbele van Ellewoutsdijk dus.
Met groet,
John

Trafohuisjes bVision.nl

Toch heeft het dorp iets bijzonders, naast dit zeer mooie en vooral ook grote trafohuisje. Als eerste vind je in het dorp geen enkel verkeersbord. Die zijn in 2007 allemaal weggehaald omdat deze het dorpsgezicht niet ten goede kwamen. Zo kun je dus zonder het te weten een doodlopende staat in rijden. Het was een idee van de dorpsraad. In 2009 werd het voorstel overgenomen door de gemeenteraad van Borsele, waar Oudelande deel van uit maakt.

Trafohuisjes bVision.nl

Dit is niet het enige wat opvalt in deze gemeente. Als je naar de toren van de Nederlands Hervormde kerk kijkt valt meteen op dat de klok zoals gebruikelijk niet in het midden zit, maar alle klokken zitten rechts van het midden. Dat geeft de toren een heel bijzonder aanzien.

Trafohuisjes bVision.nl

Vroeger lag Oudelande aan de spoorlijn van de stoomtrein van Goes naar Borsele. Het spoor ligt er nog, samen met nog wat gebouwen die bij het station lagen, maar helaas de trein gaat er niet meer doorheen. Een uitdaging voor de dorpsraad om dat ook nog voor elkaar te krijgen…

click to see the pictures big

Trafohuisjes bVision.nl

Inbouwspanning in Tongeren

Micheline wellicht beter bekend van haar weblog als Merel, stuurde me de volgende foto’s toe van een mooi ingebouwd trafohuisje aan de Kastanjewal in Tongeren, de oudste stad van België met de volgende begeleidende tekst: Hallo Sjoerd Ik kwam dit …