Noord-Holland
Noord-Holland

Spanning rond het Naardermeer

Trafohuisjes bVision.nl

Hoi Sjoerd
Zoals je al gezien hebt, moest ik gisteren aan je denken toen we neerstreken voor een plekje uit de wind, naast een trafohuisje. Uiteraard maakte ik nog wat meer foto’s, zodat jij er misschien iets mee kunt voor je website. Het is een eenvoudig trafohuisje dit keer, midden in het open land bij een bruggetje dat Erfgooiersbrug heet over de Karnemelksloot. Het is ten westen van Bussum, op de hoogte van Hilversumse Meent op de hoek van de Melkmeent en Meerstraat. Aldus het verhaal van Jeanne van Sjanne’s blog
En daar zoek ik dan wat meer informatie bij. Alhoewel ik me nog steeds afvraag waarom dat transformatorhuisje daar bij die ene schuur staat…

Trafohuisjes bVision.nl

Karnemelksloot: Gegraven rond 1600 voor transport van turf naar Naarden. Later gebruikt voor afwatering en als zanderijvaart. Vaart tussen ‘s-Gravelandsevaart en de vestinggracht van Naarden. Ca 3,5 km lang. Aan de westkant de Hilversumse Bovenmeent en het Naardermeer, ten oosten de Hilversumse Meent. Vaart kruist de Melkmeent met Erfgooiersbrug. Vroeger vaarweg van s’-Graveland via Naarden naar Zuiderzee.

Trafohuisjes bVision.nl

ERFGOOIERSBRUG: Het aldaar gelegen bruggetje over de Karnemelksloot dateert oorspronkelijk uit 1644. Op 6 mei van dat jaar geeft de vroedschap ‘Heeren burgemeesteren ofte haere Gecommitteerde’ toestemming om met de ‘Heeren Octroijanten van ‘s Geaveland ende Naardermeer respectieve te contracteren, nopende het leggen van een suffisante stene brugge over de Vaart, dewelke geschoten is, tusschen de Hilversumsche weide ….
Twee jaar later wordt dit nog een keer herhaald, waarna op 5 juni het akkoord wordt getekend. De ’buurmeesteren’ van Hilversum doen ook mee en jaren later wordt de brug eigendom van Hilversum. 5 Eeuwenlang hebben generaties erfgooiers hiervan gebruik gemaakt. In ruil voor de eindeloos lange erfgooierssloot zou de naamloze brug de naam Erfgooiersbrug kunnen krijgen ter eeuwige nagedachtenis aan de Erfgooiers.

Trafohuisjes bVision.nl

click to see the pictures big

Trafohuisjes bVision.nl

Heiloo in de herhaling

Nadat eerst Frank103 me attendeerde op dit mooie trafohuis, maakte John van Redstar er ook nog wat foto’s van. Het is maar hoe je er naar kijkt, maar ze voegen iets toe. Dit huisje met vroeger bovengrondse aansluitingen staat aan …