Akersloot
Akersloot

Akersloot

Trafohuisjes bVision.nl

Hallo Sjoerd,
ik geef je hierbij mijn foto, genomen op 21 sep 2009. Als ik van het bestaan van jouw site had geweten had ik meer foto’s genomen. Helaas zie je op mijn foto vrijwel hetzelfde als op Google maps. Op Google zie je hem ten zuiden van Akersloot, aan de zuidkant van de Sluisweg, 50 m ten westen van de Geesterweg. Op Google Satelliet valt z’n schaduw over de Sluisweg heen. Ik vind het wel een hele bijzondere, heb er niets voor niets indertijd een foto van genomen. Als ik op mijn wandeltochten weer iets moois tegenkom zal ik aan je site denken! Veel succes ermee.
groetjes,
Landloper

Dat was voor mij het startschot naar een zoektocht om wat meer van dit ene huisje te weten te komen. Het is een PEN Huisje, dat staat er duidelijk genoeg op. Het blijkt een huisje te zijn dat onderdeel uitmaakt van drie gelijkvormige huisjes. getekend weer door Han van Loghem. Ik kwam op internet de volgende tekst tegen:

Op 27 april 1917 komt de directeur van de PEN tezamen met zijn hoofdingenieur voor een gesprek op het gemeentehuis. Ze worden ontvangen door burgemeester Hennes, wethouder Groot en enkele raadsleden. Ze hebben tekeningen en een uitgewerkte begroting mee voor de aanleg van een Akersloots elektriciteitsnetwerk inclusief straatverlichting.

Het elektriciteitsnetwerk zal door de PEN worden aangelegd en daarna worden overgedragen aan de gemeente. Hiervoor wordt een eigen Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf opgericht. Voor het netwerk zijn drie transformatorhuisjes nodig.. Deze trafohuisjes worden gebouwd aan de Sluisweg, Kerkdijk ( nu Dorpsstraat ter hoogte van garage Akersloot) en de Boekelerweg (tegen over de huidige jachthaven Laamens). Tussen deze trafohuisjes wordt de 10.000 Kv hoogspanningsleiding aangelegd. Deze leiding volgt ongeveer het tracé waar nu Geesterweg loopt. Het hoogspanningsnet en de drie trafohuisjes blijven wel in eigendom van de PEN. In de straten worden de 250 palen geplaatst waaraan de stroomdraden en verlichting worden opgehangen. In totaal bedragen de aanlegkosten F 17600,-. Vanwege de eerste wereldoorlog is er een schaarste aan koper en wordt er ijzerdraad gebruikt voor het stroomtransport. Ongeveer 9000 kg draad in verschillende dikten wordt er toegepast. Iedere woning krijgt een eigen meter. De aanleg van lichtpunten in de woning is voor rekening van de bewoners zelf. Op 24 november 1917 wordt het netwerk onder spanning gezet. Al om het al een grote vooruitgang voor de bewoners, want de petroleumlampen en kaarsen kunnen de kast in. In Akersloot is alleen het trafohuisje aan de Sluisweg nog aanwezig. Dit trafohuisje is niet meer als zodanig in gebruik en geniet nu een monumentale status.

Trafohuisjes bVision.nl

De coördinaten zijn 52.551833 en 4.726639 (Google Maps)

verdere info:

Beschrijving Transformatorgebouw
Inleiding TRANSFORMATORGEBOUW gebouwd naar ontwerp van J.B. van Loghem uit 1919, in opdracht van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland (P.E.N.). Het object is gesitueerd in het open landschap ten zuiden van de bebouwde kom van Akersloot, aan de zuidzijde van de Sluisweg waarvan het door een sloot wordt gescheiden. N.B. De vernieuwde brug die over de sloot toegang geeft tot het trafohuisje is voor de bescherming van ondergeschikt belang. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwd, twee bouwlagen hoog transformatorgebouw afgesloten door een zadeldak belegd met rode Hollandse pannen. De noklijn van het zadeldak staat haaks op de weg en bevindt zich tussen twee puntgevels met schouderstukken. De puntgevels vormen respectievelijk de voorzijde (N) en de achterzijde (Z) van het transformatorstation. Het muurwerk is opgetrokken in baksteen en volledig voorzien van een ruwe grinthoudende pleisterlaag boven een gladde, gecementeerde plint. De voorzijde (N) heeft een centrale ingang bestaande uit een metalen deur, geflankeerd door een smal verticaal spaarveld en bekroond door een rechthoekig horizontaal spaarveld met geglazuurde tegels in groen, geel en blauw. Hierin zijn de in blauw uitgevoerde letters P.E.N. verwerkt. Het geheel bevindt zich in een licht risalerende, met gladde cementpleister afgewerkte omlijsting waarvan de driehoekige bovenzijde door een strook rode pannen wordt afgesloten. De top van de deuromlijsting heeft een kleine ruitvormige decoratie die eveneens in geglazuurde tegels is uitgevoerd. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een driedelig spaarveld dat, evenals de spaarvelden op de begane grond en het spaarveld in de verder blinde linker zijgevel (O) en rechterzijgevel (W), is gevuld met rode ongeglazuurde tegels. Vrijwel alle tegels hebben een formaat van circa 15 bij 15 centimeter. De achterzijde is geheel blind. Alle gevels, behalve de voorgevel, hebben hooggeplaatste bevestigingspunten met wit geglazuurde koppen voor de thans niet meer aanwezige bovengrondse hoogspanningskabels. Waardering Transformatorgebouw van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als karakteristiek en gaaf bewaard voorbeeld van een met zorg vormgegeven utiliteitsgebouw uit de vroege twintigste eeuw ten behoeve van de electriciteitsvoorziening op het platteland van Noord-Holland. Het object heeft bijzondere typologische waarde als voorbeeld van een transformatorhuisje met twee bouwlagen en is tevens van belang als onderdeel binnen het oeuvre van architect J.B. van Loghem, die in de periode 1914-1920 een serie ontwerpen voor gebouwen van de P.E.N. verzorgde.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.