Noord-Holland
Noord-Holland

Amsterdam – peperbussen

De volgende bijdrage is afkomstig van Han Vogel. Dit zijn wel heel speciale trafohuisjes. Deze staan langs het water aan de Schinkelkade. En nu het erge volgens wiki: De stalen transformatorzuilen in Amsterdam, een ontwerp van J.M. van der Mey …

Gemaal Wijkermeer

Het Wijkermeer is een Noordhollandse droogmakerij en polder ten zuidoosten van Beverwijk. Het meer was eigenlijk een onderdeel van het IJ en is zodoende in het midden van de negentiende eeuw tezamen met het IJ ingepolderd. Het meer stond in …

Beverwijk

Het is beslist niet het mooiste trafohuisje in Beverwijk wat Han ons hier laat zien. Zeker niet met op de achtergrond het industrieterrein met de firma Bo-Rent. Het ligt aan de rotonde op de hoek Noorderweg/Flevoland. Maar het heeft iets …

Overveen – Kraantje lek

Kraantje lek is een historisch plekje in de Kennemerduinen bij Overveen. Daar stond aan de voet van de Blinker en bijzondere Iep. Een zogenaamde kinderboom. Een holle boom vanwaar kinderen uit geboren werden. De Iep is er niet meer deze …